Helsingin kaupunginteatteri

Säätiö ja perustaja


Säätiön perustaja Risto Mäenpää

Rakennusneuvos Risto Mäenpää (1917-2006) oli lähtöisin aineellisesti vaatimattomista oloista, mutta lahjakkuutensa ansiosta hän teki sähkösuunnittelijana kansainvälisestikin merkittävän uran.

Risto Mäenpää aloitti Helsingin normaalilyseon 12-vuotiaana syksyllä 1929. Taloudellisista syistä hän joutui kuitenkin jättämään Norssin jo keskikoulun jälkeen. Opiskelunsa Risto Mäenpää rahoitti työllään ja valmistui sähköalan insinööriksi Tampereen teknillisestä oppilaitoksesta 1945 (nyk. Tampereen ammattikorkeakoulu).

Toivuttuaan riittävästi sodan aikana saamastaan keuhkotaudista Risto Mäenpää perusti omaa nimeään kantavan Suomen ensimmäisen sähkösuunnittelutoimiston, Insinööritoimisto Risto Mäenpään, vuonna 1948. Toimistosta tuli yksi Suomen suurimmista sähköalan suunnittelutoimistoista. Mäenpää johti toimistoaan 40 vuoden ajan.

Risto Mäenpään erityinen kiinnostuksen kohde oli teatterin näyttämötekniikka ja valaistus. Helsingin kaupunginteatteri on yksi esimerkki hänen lukuisista suunnittelukohteistaan. Ulkomailla Mäenpää toimi mm. valaistuskonsulttina Lintzin sekä Leningradin konserttitaloissa. Risto Mäenpää suunnitteli myös lukuisia valaisinmalleja. Lisäksi hän esimerkiksi kehitti SF-standardiksi hyväksytyn ryhmityspiirustusten käyräviivaisen esitystavan.

Risto Mäenpää toimi opettajana ja luennoitsijana useissa oppilaitoksissa, mm. Teknillisessä korkeakoulussa. Hän osallistui monien tekniikan ja sähköalan kirjojen tekemiseen sekä julkaisi useita artikkeleita.

Teknisen alan järjestötoiminnassa Risto Mäenpäällä oli monia luottamustoimia.

Insinööritoimisto Risto Mäenpää

Asuinrakennusten ja lukuisten muiden pienempien kohteiden lisäksi Insinööritoimisto Risto Mäenpää on ollut laajalti mukana suomalaisen yhteiskunnan suunnittelussa ja rakentamisessa.

Suuria liike- ja hallintorakennusprojekteja ovat olleet esimerkiksi Eduskunta, Kallion virastotalo ja Ympyrätalo Helsingissä. Edellisten lisäksi Insinööritoimisto Risto Mäenpää osallistui useiden pankkien sekä niiden pääkonttoreiden, esimerkiksi Suomen Pankin, suunnitteluun.

Insinööritoimisto Risto Mäenpää osallistui suunnitteluun ympäri Suomea ollen mukana sodan jälkeisen yhteiskunnan perustoimintojen toteuttamisessa. Teollisuusrakentamisessa Insinööritoimisto Risto Mäenpään kohteita olivat esimerkiksi Nesteen Porvoon ja Naantalin jalostamot sekä Valtion viljavarastot. Liikennerakentamisessa kohteita olivat esimerkiksi Helsingin, Turun ja Oulun lentoasemarakennukset. Terveydenhuollon esimerkkikohteiksi voi nostaa Savonlinnan, Satakunnan, Kemin, Kotkan ja Lahden keskussairaalat. Korkeakouluista- ja tutkimuslaitoksista Insinööritoimisto Risto Mäenpää suunnitteli esimerkiksi Teknillisen korkeakoulun Otaniemen rakennukset, Valtion tietokonekeskuksen sekä monet Helsingin yliopiston laitokset ja Porthania-rakennuksen. Hotelleista Insinööritoimisto Risto Mäenpään suunnittelemia ovat esimerkiksi Palace, Marski ja Hesperia.

Teattereiden ja konserttitalojen suunnittelusta tuli Insinööritoimisto Risto Mäenpään erityisosaamista ja esimerkiksi Suomen Kansallisteatteri, Helsingin Kaupunginteatteri, Espoon kulttuurikeskus sekä Pasilan radio- ja TV- talot ovat Mäenpään toimiston suunnittelemia. Muita merkittäviä kohteita olivat esimerkiksi kalliosuojat Eduskunnalle, Helsingin kaupungille ja Valtioneuvostolle.

Insinööritoimisto Risto Mäenpää osallistui myös esimerkiksi Olavinlinnan, Hämeen linnan, Turun tuomiokirkon ja Helsingin tuomiokirkon saneeraukseen ja entistämiseen.

Insinööritoimisto Risto Mäenpään erikoisaloja olivat:

  • Pankkien ym. vastaavien turvallisuusjärjestelmien suunnittelu
  • Viljavarastojen ohjausjärjestelmien kehittämien ja muuttaminen logiikkaohjaukseksi
  • Teatteritekniikan suunnittelu, johon on sisällytetty sähköteknillisten laitteiden lisäksi kaikki teattereiden teatteriteknilliset laitteet ja turvallisuuskoneistot sekä teatteritekstiilit


Toimistolla oli toimintaa myös Espanjassa 1970-76. Tämän lisäksi Insinööritoimisto Risto Mäenpää osallistui useiden kohteiden suunnitteluun Euroopassa ja muualla maailmassa, esimerkiksi Bagdadissa, Jemenissä ja Tokiossa.

Risto Mäenpään testamentti

Risto Mäenpään monikymmenvuotinen haave oli perustaa säätiö, joka voi taloudellisesti tukea voimakkaasti teknisen alan opintoihinsa panostaneita opiskelijoita.

Risto Mäenpään määräsi testamentissaan, että hänen kuolemansa jälkeen tulee perustaa hänen nimeään kantava säätiö, jonka tarkoituksena on tukea teknisten alojen opiskelua, opetusta ja tutkimustyötä. Säätiön tuki tulee kohdentaa niille ansioituneille opiskelijoille, joilla erityisesti on taloudellisen tuen tarvetta.

Risto Mäenpään Säätiö

Risto Mäenpään 2.12.2006 tapahtuneen kuoleman jälkeen toimitetussa perinnönjaossa perustetulle säätiölle tuli varoja, jotka luovutettiin säätiön peruspääomaksi. Risto Mäenpään Säätiölle annettiin perustamislupa 8.12.2008 ja säätiö rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin 22.12.2008 yritys- ja yhteisötunnuksella 2240928-8.

Risto Mäenpää määräsi testamentissaan säätiön perustamisen läheisen lapsuudenystävänsä pojan, johtavan kihlakunnansyyttäjän Heikki Poukan, tehtäväksi. Heikki Poukka toimii säätiön hallituksen puheenjohtajana. Säätiön varapuheenjohtajana toimii Risto Mäenpään toisen aviopuolison Helka Mäenpään tytär, lakiasiainjohtaja Marja Sarnela. Säätiön hallituksen kolmantena jäsenenä ja asiamiehenä toimii varatuomari Terttu Soikkeli.

Risto Mäenpään Säätiön tarkoituksena on testamentin mukaisesti tukea teknisten ja matemaattisten alojen opiskelua, opetusta ja tutkimusta. Tukea jaettaessa on otettava huomioon ansioituneisuus ja taloudellisen tuen tarve. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja, stipendejä ja/tai tunnustuspalkintoja.

Hallinto

  • Puheenjohtaja Heikki Poukka
  • varapuheenjohtaja Marja Sarnela
  • jäsen Terttu (Tytti) Soikkeli, joka myös toimii säätiön asiamiehenä